Persondatapolitik


Dataansvar

Cliche behandler personoplysninger for at kunne varetage et kundeforhold i forbindelse med tjenesterydelser i form af webhotel og domæneregistrering. Følgende persondatapolitik informerer om behandlinger af dine personoplysninger.

Cliche er dataansvarlig i forbindelse med indsamling af personoplysninger tilknyttet dit kundeforhold. Vores kontaktoplysninger er følgende:

CVR-nummer: DK21548995
Cliche Hosting
Tigervej 31
DK-4600 Køge
Telefon: 26680077
E-mail: support@cliche.dkIndsamling og formål

Indsamling og behandling af personoplysninger er nødvendig for at kunne levere tjenesteydelser i form af webhotel og domæneregistrering. Herunder at kunne etablere et kundeforhold, opretholde kontakt til kunde, fakturereyde og service og support. Vi indsamler kun personoplysninger som er nødvendige for at kunne opfylde vores forpligtelser i forbindelse med vores produkter.
Følgende personoplysninger indsamles, når du opretter en bestilling på vores hjemmeside: navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse, kundenummer, CVR-nummer, firmanavn, domænenavn, IP-adresse, betalingsoplysninger (herunder kreditkorttype, kreditkorttoken og eventuelle afsenderoplysninger ved netbank-bankoverførsler).
Når du registrerer domænenavn gennem Cliche videresendes dine personoplysninger (eller virksomhedsoplysninger) til relevante domæneregistrator for at kunne opretholde registreringen af domænenavn, og du indgår samtidig en særskilt aftale med det relevante domæneregister som opretholder egen persondatapolitik. Se særskilte domæneregler i forretningsbetingelser. Du kan blive kontaktet elektronisk via e-mail af det relevante domæneregister i forbindelse med behandling af dit domænenavn.
Cliche kan i nogle tilfælde udføre kontrol af afgivne personoplysninger i forbindelse med bestilling for at sikre at de personoplysninger (eller virksomhedsoplysninger) er korrekte og retvisende. Det er derfor vigtigt at du altid sørger for at opdatere dine egne personoplysninger løbende i vores systemer.


Opbevaring af data

Alle data, primære og sekundære som fx backup, opbevares i vores eget datacenter i Danmark.


Fair og transparent behandling af personoplysninger

Ved indsamling af dine personoplysninger oplyser vi dig om hvilke oplysninger vi behandler om dig. Det sker samtidig med at du opretter en bestilling online, hvorved du selv indtaster dine personoplysninger. Vi indhenter som udgangspunkt ikke personoplysninger fra registre eller andre instanser, med mindre der kan være tale om en slåfejl fx i en adresseoplysning.


Informationssikkerhed

Sikkerhed har høj prioritet hos Cliche. Vi har løbende fokus på hvordan vi bedst beskytter dine personoplysninger samt vores data og systemer. Vi beskytter vores systemer mod kompromittering og anden uautoriseret anvendelse. Vi sikrer at dine personoplysninger ikke bliver tilintetgjort ved en fejl, går tabt, bliver ændret, offentliggjort uautoriseret samt at uvedkommende ikke får adgang eller kendskab til disse.


Databehandleraftaler

Vi indgår altid databehandleraftaler når påkrævet. I forbindelse med dine personoplysninger sørger vi for kun at benytte databehandlere som lever op til en høj standard for informationssikkerhed. Personoplysninger du har afgivet til Cliche leveres ikke videre i andre henseender end ved en af dig bestilt domæneregistrering/domæneflytning. Du indgår i dette tilfælde altid en selvstændig registrant-aftale for det relevante domæneregister, hvorved det pågældende domæneregister er dataansvarlig for dine personoplysninger.


Domæneregistre

Cliche benytter sig af følgende leverandører i forbindelse med registrering og flytning af domænenavne som du opretholder/ejer gennem os: DK Hostmaster, EURid, OpenSRS/Tucows, IIS.SE, Norid.


Sletning af personoplysninger

Vi sletter dine personoplysninger når de ikke længere er nødvendige i forbindelse med de formål som var grunden til behandlingen. Når du opsiger dit kundeforhold skal du dog være opmærksom på at vi fortsat opbevarer en række oplysninger som er nødvendige for at kunne fastlægge vigtige handlinger foretaget af dig eller os i løbet af kundeforholdet, herunder korrespondance mellem dig som kunde og vores supportmedarbejdere via e-mail. Derudover gælder lovkrav om regnskabspligt/bogføring som blandt andet omfatter at vi skal opbevare regnskaboplysninger i 5 år, herunder de fakturarer du måtte have modtaget fra os.
Vi gennemgår løbende vores behov for opbevaring af personoplysninger, så vi ikke unødigt gemmer oplysninger i længere tid end påkrævet.


Udlevering af oplysninger

Cliche udleverer ikke dine personoplysninger til 3. part i forbindelse med markedsføring eller kommerciel brug. Dine personoplysninger behandles udelukkende i forbindelse med dit kundeforhold hos Cliche, samt i forbindelse med domæneregistrering/domæneopretholdelse, hvor du ligeledes typisk har indgået en selvstændig registrant-aftale i forbindelse med domæneregistreringen.
I forbindelse med domæneregistrering kan dine personoplysninger være offentlig tilgængelige i forbindelse med whois-opslag. Det kan være lovkrav at disse oplysninger er tilgængelige, som det fx er tilfældet hos DK Hostmaster når du registrerer et .dk domæne. Du kan dog få blændet dine personoplysninger hos DK Hostmaster i forbindelse med ønsker om anonymitet, hvilket kræver at du opnår navne- og adressebeskyttelse i CPR eller i henhold til lov i det land hvor du har bopæl. Ved andre domæner kan du opnå whois-privacy , hvis det endnu ikke er aktiveret for dit domæne, ved at kontakte os.
I tilfælde af anmodninger i forbindelse med dommerkendelser eller anden form for lovlig dokumentation vil vi være nødsaget til at udlevere eventuelle personoplysninger til de rette instanser.


Adgang til ændring eller sletning af dine personoplysninger

Du har online adgang vores vores hjemmeside til at rette dine kundeoplysninger. Du er dog også velkommen til at kontakte os med rettelser til dine oplysninger. Ved personlig henvendelse vil vi kræve dokumentation for dit kundeforhold, så vi kan sikre at oplysninger kun ændres af rette vedkommende.
I nogle tilfælde har vi en forpligtelse til at slette dine personoplysninger. Hvis du mener, at dine oplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til det formål, som vi indhentede dem til, kan du bede om at få dem slettet. Du kan også kontakte os, hvis du mener, at dine personoplysninger bliver behandlet i strid med lovgivningen eller andre retlige forpligtelser.
Når du henvender dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt, og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.


Indsigtsret

Du har til enhver tid ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, vi har registeret om dig. Når du er logget ind på din kundekonto på vores selvbetjening har du mulighed for at se (og ændre) de personoplysninger vi har gemt for dit kundeforhold. Du er naturligvis også velkommen til blot at kontakte os for at få det oplyst.
Ved personlig henvendelse vil vi kræve dokumentation for dit kundeforhold, så vi kan sikre at oplysninger kun ændres af rette vedkommende.


Indsigelsesret

Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Hvis din indsigelse er berettiget, sørger vi for at ophøre med behandlingen af dine personoplysninger.
Du skal dog være opmærksom på, at behandling af dine personoplysninger er en forudsætning for, at du kan have en aftale med Cliche i forbindelse med webhotel og domæneregistrering, da oplysningerne er nødvendige for at kunne administrere kundeforholdet.


Klagevejledning

Klage over Cliches behandling af personoplysninger skal rettes til:

Datatilsynet
Borgergade 28, 5
1300 København K
Telefon: 33193200
E-mailadresse: dt@datatilsynet.dk

Support 7020 1337