Værktøjer.

Nyttige værktøjer i forbindelse med dit webhotel. Fx i forbindelse med password-beskyttelse af mapper/filer, viderestilling af hjemmeside samt udnyttelse af subdomæner.En viderestilling kan benyttes på to måder. Enten som ren viderestilling (META) eller som indlejret viderestilling (FRAMESET). Ved indlejret oprettes et framesæt, og den viderestillede adresse bliver skjult for browserens adressefelt.Support 7020 1337