Persondatapolitikk


Dataansvar

Cliche behandler personopplysninger for å kunne ivareta et kundeforhold i forbindelse med tjenesteytelser i form av webhotell og domeneregistrering. Følgende persondatapolitikk informerer om behandlingen av dine personopplysninger.

Cliche er dataansvarlig i forbindelse med innsamlig av personopplysninger tilknyttet ditt kundeforhold. Våre kontaktopplysninger er følgende:

Company number: DK21548995
Cliche Hosting
Tigervej 31
DK-4600 Køge
Phone: 22421442
E-mail: support@cliche.noInnsamling og formål

Innsamlig og behandling av personopplysninger er nødvendig for å kunne levere tjenesteytelser i form av webhotell og domeneregistrering. Herunder for å kunne etablere kundeforhold, opprettholde kontakt med kunde, yte service og support og fakturere. Vi samler kun inn personopplysninger som er nødvendige for å kunne oppfylle våre forpliktelser i forbindelse med våre produkter.
Følgende personopplysninger samles inn ved bestilling via våre hjemmesider: navn, adresse, telefonnummer, epostadresse, kundenummer, organisasjonsnummer, firmanavn, domenenavn, ip-adresse, betalingsopplysninger (herunder kredittkorttype, kredittkorttoken og eventuelle avsenderopplysninger ved nettbankoverføring).
Når du registrerer domenenavn gjennom Cliche videresendes dine personopplysninger (eller virksomhetsopplysninger) til relevante domeneregistrator for å kunne opprettholde registreringen av domenenavn. Og du inngår samtidig en særskilt avtale med det relevante domeneregister som opprettholder egen persondatapolitikk. Se særskilte domeneregler i foretningsbetingelsene. Du kan bli kontaktet elektronisk via epost av det relevante domeneregister i forbindelse med behandling av ditt domenenavn.
Cliche kan ved tilfelle utføre kontroll av oppgitte personopplysninger i forbindelse med bestilling for å sikre at de personopplysningene (eller virksomhetsopplysninger) er korrekt. Det er derfor viktig at du alltid passer på å oppdatere dine egne personopplysninger i våre systemer.


Oppbevaring av data

All data, primære og sekundære som f. eks. backup, oppbevares i vårt eget datasenter i Danmark.


Fair og transparent behandling av personopplysninger

Ved innsamlig av dine personopplysninger vil du bli opplyst om hvilke opplysninger vi behandler om deg. Det skjer samtidig ved at du oppretter en bestilling online hvor du selv taster inn dine personopplysninger. I utgangspunktet henter vi ikke inn personopplysninger fra andre registere eller instanser, med mindre det er snakk om tastefeil ved f. eks. adresseopplysning.


Informasjonssikkerhet

Sikkerhet har høy prioritet hos Cliche. Vi har løpende fokus på hvordan vi best kan beskytte dine personopplysninger samt våre data og systemer. Vi beskytter våre systemer mot kompromittering og annen uautorisert benyttelse. Vi sikrer at dine personopplysninger ikke blir ødelagt ved en feil, går tapt, blir endret, offentliggjort uautorisert samt at uvedkommende ikke får adgang eller kjennskap til disse.


Databehandleravtaler

Vi inngår alltid databehandleravtaler når påkrevd. I forbindelse med dine personopplysninger sørger vi for å kun benytte databehandlere som lever opp til en høy standard for informasjonssikkerhet. Personlige opplysninger du har sendt til Cliche, vil ikke bli levert i andre henseende enn av en av dere bestilte domeneregistrering / domeneoverføring. Du inkluderer i dette tilfelle alltid en uavhengig registrantavtale for det relevante domeneregister, hvor domeneregisteret er dataansvarlig for din personlige informasjon.


Domeneregistre

Cliche benytter seg av følgende leverandører i forbindelse med registrering og flytting av domenenavn som du opprettholder/eier gjennom oss: DK Hostmaster, EURid, OpenSRS/Tucows, IIS.SE, Norid.


Sletting av personlig informasjon

Vi sletter dine personlige opplysninger når de ikke lenger er nødvendige for de formålene som var årsaken til behandlingen. Når du avslutter ditt kundeforhold, må du imidlertid være oppmerksom på at vi fortsatt har en rekke opplysninger som er nødvendige for å avgjøre viktige handlinger av deg eller oss i kundeforholdet, inkludert korrespondanse mellom deg som kunde og vår støttepersonell via e-post . I tillegg innebærer juridiske krav til regnskap / regnskap at vi må holde regnskapsinformasjon i 5 år, inkludert fakturaer du kanskje har mottatt fra oss.
Vi vurderer kontinuerlig behovet for personlig datalagring, slik at vi ikke unødig lagrer informasjon lenger enn nødvendig.


Disclosure of information

Cliche does not provide your personal information to a third party for marketing or commercial use. Your personal information is processed solely in connection with your client relationship with Cliche, as well as in connection with domain registration / domain retention, where you also typically have an independent registrant agreement in connection with domain registration.
In connection with domain registration, your personal information may be publicly available with Whois. It may be required that this information is available, as is the case with DK Hostmaster when registering a .dk domain. However, you may have your personal information protected with DK Hostmaster in connection with requests for anonymity, which requires that you obtain name and address protection in the CPR or under the law of the country in which you reside.
For other domains, you can obtain whois privacy, if it is not yet enabled, for your domain by contacting us.
In case of requests in connection with court orders or other legal documentation, we will have to disclose any personal information to the appropriate authorities.


Adgang til endring eller sletting av dine personopplysninger

Du har tilgang til vår hjemmeside for å korrigere din kundeinformasjon. Du er også velkommen til å kontakte oss med rettelser til dine opplysninger. Ved personlig henvendelser vil vi kreve dokumentasjon for ditt kundeforhold slik at vi kan sikre at opplysninger kun endres av den riktige personen.
I noen tilfeller har vi en forpliktelse å slette dine personopplysninger. Hvis du mener at informasjonen din ikke lenger er nødvendig til det formålet vi hentet de inn til, kan du be oss om å få dem slettet. Du kan også kontakte oss hvis du mener at din personlige informasjon blir behandlet i strid med loven eller andre juridiske forpliktelser. Ved forespørsel om å rette opp eller slette dine personlige opplysninger, undersøker vi om vilkårene er oppfylt, og i så fall foretar endringen eller sletting så snart som mulig.


Rett til innsyn

Du har til enhver tid rett til å få opplyst hvilke personopplysninger vi har registrert på deg. Når du er logget inn på din kundekonto for å se (og endre) de personopplysninger vi har lagret for ditt kundeforhold. Du er selvsagt også velkommen til å kontakte oss for å få det opplyst.
Ved personlig henvendelse vil vi kreve dokumentasjon for ditt kundeforhold, slik at vi kan sikre at informasjonen kun endres av den riktige personen.


Rett til innsigelser

Du har rett til å gjøre innsigelser til vår behandling av dine personopplysninger. Hvis din innsigelse er berettiget sørger vi for å avslutte behandlingen av dine personopplysninger.
Du må imidlertid være oppmerksom på at behandling av dine personlige opplysninger er en forutsetning for din avtale med Cliche i forbindelse med web hosting og domeneregistrering, da informasjonen er nødvendig for å administrere kundeforholdet.


Klageveiledning

Klage over Cliches behandling av personopplysninger skal rettes til:

Datatilsynet
Postboks 8177 Dep.
0034 Oslo
Telefon: 22 39 69 00
E-mail: postkasse@datatilsynet.no

Support 22421442