Veiledninger.

Mail - Thunderbird

 1. Lukk eventuelle guides som åbner automatisk hvis det er første gang du starter Thunderbird.
 2. Trykk nå på menusymbolet med 3 streker øverst til højre.
 3. Åpne Innstillinger og velg deretter Kontoinnstillinger.
 4. I bunnen finner du Kontohandlinger og Legg til e-postkonto.
 5. Fyll ut nu feltene Ditt navn, Din e-postadresse og Passord. Tryk Forsett.
 6. Kontrollér om de opplysningene Thunderbird selv har funnet frem til er korrekte, ved å tjekke om den benytter følgende mailserver/vertsnavn: [Klikk for å finne navn].
 7. Hvis mailserver/vertsnavn (POP/SMTP) er korrekt, så fortsetter du direkte til punkt 10.
 8. Trykk på Manuel konfigurasjion og sørg deretter for at det er den fulle mailadresse som står under Brukernavn.

  Innkommende opplysninger:
  - Server-adresse settes til [Klikk for å finne navn].
  - Port settes til 995.
  - SSL settes til SSL/TLS.
  - Godkjennelse settes til Alminnelig passord.

  Utgående opplysninger:
  - Server-adresse settes til [Klikk for å finne navn].
  - Port settes til 587.
  - SSL settes til STARTTLS.
  - Godkjennelse settes til Alminnelig passord.
 9. Trykk på Prøv konfigurationen.
 10. Hvis det ikke oppstår noen feil, trykker du på Oppret konto og OK.

Hvis du har mistet dit POP3/SMTP-passord, så kan du nullstille dette via mailadministrationen.

Supportskjema

Hvis du har bruk for hjelp fra en av våre medarbeidere bes du bruke vårt supportskjema, som prioriteres høyt.

Support 22421442