Veiledninger.

Mail - Outlook (Windows)

Denne guiden gjelder for Outlook 2010 og 2013.

 1. Velg menuen Filer heretter Opplysninger og trykk på Legg til konto.
 2. Sett en prikk/velg nederst nå Konfigurer serverinnstillinger eller ytterligere servertyper manuelt og tryk kNeste.
 3. Sett en prikk/velg POP, hvis du benytter Office 2010 heter den Internetmail og trykk Neste.
 4. Fyll ut felterne Navn og E-mailadresse.
 5. I feltene Innkommende mailserver og Utgående mailserver skriver du [Klikk for å finne navn].
  Brukernavn er den fulle emailadresse og tilhørende kodeord/password.
 6. Trykk nu på Flere innstillinger og under fanen utgående mail server her setter du hake i Server til utgående post (SMTP) krever godkennelse og prikk/velg Bruk samme innstillinger som på serveren til innkommende post.
 7. Under fanen Avansert skal følgende endres:
  - Marker Denne server krever en kryptert forbindelse (SSL).
  - Endre Server til utgående post (SMTP) til port 587.
  - Endre Bruk følgene type kryptert forbindelse til TLS.
 8. Klikk OK, Neste og Utfør, og din mailkonto er nå satt opp korrekt.

Hvis du har mistet ditt POP3/SMTP-kodeord, så kan du nullstille dette via mailadministrationen.

Supportskjema

Hvis du har bruk for hjelp fra en av våre medarbeidere bes du bruke vårt supportskjema, som prioriteres høyt.

Support 22421442