Veiledninger.

WordPress

Enkel installasjon av WordPress

 1. Klikk på kontrollpanelet og logg inn med ditt kundenummer og passord.
 2. Klikk deretter på det aktuelle domenenavnet i listen. Gamma hosting er minstekravet for å bruke WordPress installatør.
 3. Klikk WordPress i menyen for å komme frem til muligheten for å installere WordPress.
 4. Skriv inn MySQL passord. Hvis du ikke allerede MySQL passord for domenet ditt, så ser du nullstillingsveiledning.
 5. Skriv eventuelt inn en undermappe som WordPress skal plasseres i.
 6. Skriv inn dine ønsket brukrinformasjon.
 7. Klikk Start installasjon og vent noen sekunder mens WordPress laster ned og installerer.

Få fart på WordPress

Plugins som WP Super Cache eller W3 Total Cache kan enkelt installeres og vil legge caching til din WordPress nettside, som er anbefalt. En cache sørger for å genere statiske filer av dine sider og disse statiske filene blir deretter sendt til brukerne, hvilket reduserer behandlingstiden og belastning av serveren.

 1. Logg på WordPress administrasjonspanel ved din hjemmeside.
 2. I menyen velger du Plugins og derettert Legg til ny.
 3. I søkefeltet skriver du WP Super Cache og klikker på enter/return, og når plugin'et med samme navn kommer fram klikker du på Installer nå
 4. Klikk deretter på Aktiver plugin. Vær oppmerksom på at cachen ikke er automatisk er slått på.
 5. Klikk på Innstillinger ved siden av plugin når du ser på listen over plugins.
 6. På siden for WP Super Cache Settings skal du sette kryss i Caching On (Recommended) og deretter klikke på Update cache. Cachen er nå slått på.

Automatisk backup av WordPress

 1. Logg på WordPress administrasjonspanel ved din hjemmeside.
 2. I menyen velger du Plugins og deretter Legg til ny.
 3. I søkefeltet skriver du BackWPup og klikker på enter/return, og når plugin med navnet BackWPup Free - WordPress Backup Plugin kommer fram klikker du på Installer nå
 4. Klikk deretter på Aktiver plugin. En velkomstside for WPBackup skal nå komme opp.
 5. Klikk på BackWPup i menyen til venstre.
 6. Klikk på Add new job for å starte konfigurasjon av automatisk backup.
 7. Skriv inn Ukentlig backup i feltet Please name this job i toppen.
 8. Under seksjonen Job Destination velger du f. eks. Backup sent via email.
 9. Under fanen Schedule velger du f. eks with WordPress cron ved siden av Start jobb.
 10. Ved Scheduler velger du weekly.
 11. Klikk på Save changes. Jobben er nu konfigurert. Du kan teste det ved å klikke på Run now.

Supportskjema

Hvis du har bruk for hjelp fra en av våre medarbeidere bes du bruke vårt supportskjema, som prioriteres høyt.

Support 22421442