FAQ.

E-post

Vidarebefordring till Gmail

Varför kan jag inte ta emot eller skicka email?

Mailadministrationen.

Webmail

Kan jag spara mina email i webmailen?

Får jag min e-post under tiden mitt domän flyttas till Cliche?

Hur många email konton kan jag upprätta?

Hur mycket plats har jag för mina mails?

Stöder er mailserver IMAP?

Hur skickar jag e-post från min hemsida?

Hur sänder jag nyhetsbrev?

Kan jag använda SSL / TLS på mitt mailkonto?

Varför varnar min mailprogram att säkerhetscertifikatet är ogiltigt?

Vidarebefordring till Gmail

I mailadministrationen avråds det att upprätta vidarebefordring till e-postadresser hos Gmail, t.ex. @gmail.com både när det gäller vidarebefording via mailkonto eller alias. Google använder DKIM (Domainkeys Identified Mail) för att validera mottagen e-post, vilket kan innebära att vissa e-postmeddelanden inte kommer fram till Gmail-kontot när det vidaresänds från en mailserver utanför Google.

DKIM innebär digital signering av e-post vilket betyder att när vår e-postserver vidarebefordrar din e-post ändras den ursprungliga DKIM signaturen och är därmed inte längre original. Googles system kommer av denna anledning att avvisa epost. Detta kan även vara sant för andra e-postleverantörer som t.ex. Hotmail.

I stället för att vidarebefordra bör du låta Gmail hämta e-post från mailboxen via POP3. Hos Gmail ska du ställa in mailkontot på samma sätt som i en vanlig e-postklient (t.ex. Outlook). Du hittar vägledning i hur du ställer in mailkonto via POP3 på dessa supportsidor.

Varför kan jag inte ta emot eller skicka email?

Kontrollera dina inställningar i ditt mailprogram så du använder rätt lösenord till rätt användarnamn samt att ni skrivit in hela e-postadressen som användarnamn.

Kontrollera inställningarna i din router så det inte har blockerat portarna du använder för att ta emot/skicka email. Testa även att stänga av brandvägg och antivirus tillfälligt för att utesluta att dessa inte är orsaken till problemet.

Om det ändå inte fungerar vänligen kontrollera övriga inställningar via våra vägledningar som du finner här:
» Kontrollera era inställningar

Mailadministrationen.

Du kan via Mailadministrationen:
Upprätta emailkonton.
Ändra lösenord.
Upprätta Alias och forwards.
Upprätta Autosvar.

För mer information vänligen gå till Mailadministration supporten här:
» Mailadministration

Webmail

Du kan läsa och skicka e-post via webmail webmail.cliche.se

Cliches mailservers är inte ämnade som mailarkiv, därför ska kunden se till att hämta inkomna mail inom en rimlig tidsperiod, närmre bestämt 3 månader, så din e-post ska laddas ner regelbundet till din dator i t.ex Outlook eller Thunderbird om e-posten ska sparas.

Webmail finns på följande språk:
Engelska: http://webmail.clichehosting.co.uk/
Norska: http://webmail.cliche.no/
Danska: http://webmail.cliche.dk/

Kan jag spara mina email i webmailen?

Vi rekomenderar inte att e-post sparas på servern. Cliches mailservers är inte ämnade som mailarkiv, därför ska kunden se till att hämta inkomna mail inom en rimlig tidsperiod, närmre bestämt 3 månader. Spara alltid ner e-post på datorn. Vi rekommenderar mail programmet Thunderbird som finns gratis att ladda ner från nätet.

Får jag min e-post under tiden mitt domän flyttas till Cliche?

När flytten startar kommer det att vara en 24-timmars period då en del av din e-post kan komma att hamna på din gamla operatörs server samt en del på Cliches server. Du ska alltid sätta upp dina mailkonton på den nya servern innan du initierar flytten. Ange aldrig en mailadress som ska flyttas som er kontaktemail hos Cliche då du kan komma att gå miste om e-post med dina inloggningsuppgiter m.m.

Hur många email konton kan jag upprätta?

ALFA-suite: 5 st.
GAMMA-suite: 20 st.
DELTA-suite: 30 st.
EPSILON-suite: 100 st.
Zeta-suite: 500 st.

Hur mycket plats har jag för mina mails?

Du får 512 MB i utrymme per mailkonto. Cliches mailservers är inte ämnade som mailarkiv, därför ska kunden se till att hämta inkomna mail inom en rimlig tidsperiod, närmre bestämt 3 månader. Så tänk på att ladda ner viktiga mail som ska sparas.

Stöder er mailserver IMAP?

Nej, det gör den tyvärr inte.

Hur skickar jag e-post från min hemsida?

Du har möjlighet att själv lägga upp ett script på våra servers som kan skicka e-post. Dessa skripts skapas normalt i PHP vilket kräver minst webbhotellet Gamma. Kom ihåg att supporten inte kan hjälpa dig med frågor angående kodning.

Hur sänder jag nyhetsbrev?

Användning av Cliches tjänster för massutskick av e-post, via webbserver eller mailserver är varken tillåtet eller inkluderat i Cliches tjänster - särskilt avtal kan erhållas från Cliche om nyhetsbrev är relevanta för kundens verksamhet och är av sådan omfattning att det inte påverkar driften.

Att skicka nyhetsbrev, massutskick eller e-marknadsföring ingår inte i abonnemanget du har hos Cliche. Det är viktigt för alla kunder att e-post kan tas emot och skickas utan problem, därför är det viktigt att våra servers inte är blockerade på grund av massutskick som kan rapporteras som spam och orsaka stora problem för driften.

Om du vill skicka nyhetsbrev rekommenderar vi att du använder en lämplig tjänst för detta ändamål. Många tjänster erbjuder gratis abonnemang med vissa begränsningar. En av de bättre leverantörerna är MailChimp där du med ett gratis abonnemang får skicka upp till 2000 mottagare och 12000 e-mail per månad. Du kan skapa ett konto på http://mailchimp.com/ - det är enkelt och gratis.

Kan jag använda SSL / TLS på mitt mailkonto?

Ja, fast det kräver att ditt mailprogram uppdateras för att stödja nyare säkerhetsprotokoll. Vissa mailprogram stöder endast äldre och osäkra säkerhetsprotokoll så som SSL 2.0 och SSL 3.0 vilket normalt inte längre stöds i varken webbläsare eller mailprogram.

För att använda säker anslutning (SSL) via POP3 (port 995) och SMTP (port 587) ska ditt mailprogram stödja TLS. Vilket normalt alla mailprogram gör om de inte är äldre än fyra år. Är ditt mailprogram äldre än 4 år är det sannolikt att programmet endast stödjer de äldre och osäkra säkerhetsprotokollen som kontinuerligt fasas ut. Du kan därför upptäcka att ditt mailprogram plötsligt t.ex. inte längre kan hämta mail.

Beroende på mailprogrammet i fråga kan inställningen av säker anslutning ha olika namn, t.ex. SSL, TLS, säker anslutning, krypterad anslutning, STARTTLS, anslutningssäkerhet.

Om ditt mailprogram inte fungerar med säker anslutning, rekommenderar vi att du uppgraderar mailprogramet. Alternativt kan du inaktivera SSL både på POP3 (port 110) och SMTP (port 587).

För att använda säker anslutning, se till att servernamnet för både POP3 och SMTP är mailserverns namn istället för mail.domän.tld. Du hittar rätt servernamn i kontrollpanelen genom att trycka på domännamnet i översikten. Information du behöver står står under rubriken POP3 och SMTP.

Varför varnar min mailprogram att säkerhetscertifikatet är ogiltigt?

Om du vill använda säker anslutning (SSL), se till att servernamnet för både POP3 och SMTP är mailserverns namn istället för mail.domän.tld. Du hittar rätt servernamn i kontrollpanelen genom att trycka på domännamnet i fråga i översikten. Information du behöver står står under rubriken POP3 och SMTP.

Certifikatvarningen kommer upp om du tidigare godkänt säkerhetscertifikatet manuellt och samtidigt använt t.ex. mail.domän.tld. När vi årligen förnyar säkerhetscertifikat, kommer tidigare godkännande inte passa överens med certifikatet längre. Detta kan du undvika genom att använda servernamnet som anges i kontrollpanelen.

Supportformulär

Om ni har behov för hjälp från våra medarbetare ber vi er använda vårt supportformulär, som har hög prioritering.

Support 0840300123