Guider.

Mail - Thunderbird

 1. Stäng eventuella guider som automatiskt öppnas om det är första gången du startar Thunderbird.
 2. Tryck på meny ikonen med 3 sträck överst i höger sida.
 3. Tryck på pilen sidan om Alternativ och välj Kontoinställningar.
 4. Tryck på menyn Kontoåtgärder välj Lägg till e-postkonto.
 5. Fyll ut fälten Ditt namn, E-postadress och Lösenord. Tryck på Fortsätt.
 6. Kontrollera om de uppgifter Thunderbird själv har tagit fram stämmer genom att kontrollera om den angett följande mailserver/värdnamn: [Klicka för att hitta namn].
 7. Om mailserver/värdnamn (POP/SMTP) är korrekt, fortsätt direkt till steg 10.
 8. Tryck på Manuel inställning och se till att det är den fullständiga mailadressen som står under Användarnamn.

  Inkommande inställningar:
  - Servers värdnamn ställs in till [Klicka för att hitta namn].
  - Port ställs in till 995.
  - SSL ställs in till SSL/TLS.
  - Autentisering ställs in till Lösenord.

  Utgående inställningar:
  - Servers värdnamn ställs in till [Klicka för att hitta namn].
  - Port ställs in till 587.
  - SSL ställs in till STARTTLS.
  - Autentisering ställs in till Lösenord.
 9. Tryck på Testa igen.
 10. Om inga fel uppstår trycker du på Klar och OK.

Om du tappat bort ditt POP3/SMTP-lösenord, kan du nollställa detta via mailadministrationen.

Supportformulär

Om ni har behov för hjälp från våra medarbetare ber vi er använda vårt supportformulär, som har hög prioritering.

Support 0840300123