Guider.

Mail - Outlook (Windows)

Denne guide gäller Outlook 2010 och 2013.

 1. Välj menyn Arkiv sedan under menyn Kontoinformation, tryck på Lägg till konto.
 2. Längst ner väljer du Konfigurera serverinställningar eller ytterligare servertyper manuellt, sedan Nästa.
 3. Välj POP på Outlook 2013, Internet e-post på Office 2010 , tryck på Nästa.
 4. Fyll ut alla fält, Namn och E-postadress.
 5. I fälten Inkommande e-post och Utgående e-post anger du [Klicka för att hitta namn].
  Användarnamn är den fullständiga E-postadressen och tillhörande lösenord.
 6. Tryck sen på Fler inställningar, under fliken/menyn Utgående väljer du Den utgående servern (SMTP) kräver autentisering, sedan Använd samma inställningar som på servern till inkommande e-post.
 7. Under fliken/menyn Avancerat ska följande inställningar ändras:
  - Bocka i Servern kräver en krypterad anslutning (SSL).
  - Ändra Utgående server (SMTP) till port 587.
  - Ändra Använd följande typ av krypterad anslutning till TLS.
 8. Tryck på OK, Nästa och Slutför, ditt E-postkonto är nu korrekt installerat.

Om du tappat bort lösenordet till POP3/SMTP, kan du nollställa detta via mailadministrationen.

Supportformulär

Om ni har behov för hjälp från våra medarbetare ber vi er använda vårt supportformulär, som har hög prioritering.

Support 0840300123