Verktyg.

Nyttiga verktyg för ditt webbhotell. T.ex. i samband med password-beskyddning på mappar/filer, vidareställning av hemsida samt användning av subdomäner.Åtkomstkontroll kan användas till att spärra för visning av t.ex. mappar eller filer. Åtkomstkontroll är också möjligt via enkel metod i PHP.Support 0840300123