Verktyg.

Nyttiga verktyg för ditt webbhotell. T.ex. i samband med password-beskyddning på mappar/filer, vidareställning av hemsida samt användning av subdomäner.Ett subdomän kan användas t.ex. som en enklare och renare adress istället för att länka till en undermapp. T.ex. kan www.exempel.se/forum omskrivas till forum.exempel.se med nedanstående formulär. Tänk på att du ska kontakta supporten om du vill använda extra domänalias eller subdomäner på ditt webbhotell.Support 0840300123